پرسپولیس برنده شد/ بهترین خبر سال برای قرمزها

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای خود در ارتباط با پرونده شکایت چند بازیکن از تیم‌های لیگ برتری را صادر کرد.

پرسپولیس برنده شد/ بهترین خبر سال برای قرمزها
کد خبر: 61544

به گزارش زنهار و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف آرای خود را در خصوص پرونده‌های مختلف صادر کرد.

آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ایران خودرو به طرفیت امیر رضا جمالی نسبت به کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱/۵۸۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مطالبات تجدیدنظرخوانده موضوع قرارداد و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ایران خودرو به طرفیت فرهاد قلی زاده نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت باقی مانده دستمزد تجدیدنظرخوانده مربوط به قرارداد و هزینه دادرسی در حق وی صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور سازی تبریز به طرفیت حسین علیزاده نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵/۵۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مطالبات ناشی از قرارداد و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس به طرفیت آقای مهدی حق تالی نسبت به کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیارد ریال بر مبنای توافق نامه صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان به طرفیت حمید طاهری فرد نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲/۰۳۳/۱۶۰/۰۰۰ ریال بابت مطالبات تجدیدنظرخوانده برابر قرارداد و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس به طرفیت آقای آریا برزگر نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیارد ریال و هزینه دادرسی بر مبنای توافق نامه صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان به طرفیت علی مولایی نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱/۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باقی مانده دستمزد تجدیدنظرخوانده بر مبنای قرارداد و هزینه دادرسی درحق تجدیدنظرخوانده صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

وبگردی

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار