کد خبر: 19066

اولین شماره مجله «برداشت اول» منتشر شد

اولین شماره دوره جدید مجله «برداشت اول» منتشر شد و در سراسر کشور توزیع خواهد شد.

به گزارش زنهار؛ اولین شماره دوره جدید مجله «برداشت اول» به عنوان ماهنامه گفتمانی راهبردی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در ماه جاری منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری بنا دارد در سایه «گفتمان عدالت و جمهوریت» (به عنوان گفتمان دولت سیزدهم ) پیوند بین امر سیاسی و امر سیاستی را به منزله شرط لازم کارایی دولت پیگیری و به دور از سیاست زدگی زمینه را برای سیاست گذاری معطوف به خبر عمومی مهیا کند.

وبگردی

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار