چد درصد مردم ایران بیکار هستند؟

بر اساس آمار موجود نرخ بیکاری در ایران کاهش یافته و به کمترین سطح خود در 17 سال اخیر رسیده است.

چد درصد مردم ایران بیکار هستند؟
کد خبر: 41343

به گزارش زنهار، بر اساس آمار موجود نرخ بیکاری در ایران کاهش یافته و به کمترین سطح خود در 17 سال اخیر رسیده است.

این در حالی است که همسو با نرخ بیکاری، سهم فعالان بازار کار از کل جمعیت مورد بررسی، کمتر شده و به اصطلاح نرخ مشارکت اقتصادی ایران در مرز پایین 41 درصد قرار داشته است. موضوعی که به باور برخی می‌تواند عامل جدی در افت نرخ بیکاری باشد.

روند نرخ بیکاری در ایران نزولی شده و کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. مرکز آمار ایران، داده های نرخ بیکاری را در کشور به تفکیک هر فصل منتشر کرده است.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، نرخ بیکاری پاییز 1401 برابر با 8.2 درصد بوده و در کمترین سطح خود در 17 سال اخیر رسیده است.

از زمستان 1397 تاکنون نرخ بیکاری در کشور تنزل جدی پیدا کرده و اکنون به کمترین میزان خود از شروع سال 1384 به بعد رسیده است.

بررسی ها نشان می‌دهد سهم اشتغال در کشور در پاییز امسال برابر با 37.7 درصد بوده و نسبت به پاییز سال پیش تقریبا 0.4 واحد درصد بیشتر شده است.

بررسی در شاخه‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد عمده سهم اشتغال در بخش خدمات بوده است.

به عبارت دیگر مانند فصل های قبل، سهم اشتغال در کشاورزی کمتر شده و در مقابل به شاخه خدمات افزوده شده است. در بخش صنعت نیز تغییر چندانی رخ نداده و تقریبا 0.1 واحد درصد از فصل قبل پایین تر آمده است.

درنهایت بنابر داده های مرکزآمار ایران، در پاییز 1401، سهم اشتغال کشاورزی از کل برابر با 14.3 درصد بوده و این سهم در بخش صنعت معادل با 34.6 درصد به ثبت رسیده است.

بخش خدمات ایران که تنها رشد بخش اشتغال را در این فصل نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته تجربه کرده سهمی معادل با 51.3 درصد را دارا بوده است.

اما برخی از تحلیلگران این کاهش در نرخ بیکاری را لزوما یک اتفاق مثبت تلقی نمی کنند. چرا که این عده معتقدند همچنان که در فصل های اخیر نرخ بیکاری کمتر شده از مشارکت اقتصادی در ایران نیز کاسته شده است.

به طور کلی نرخ مشارکت اقتصادی دلالت بر نسبت جمعیت فعال بازار کار به کل جمعیت 15 ساله و بیشتر است. طبق داده های مرکز آمار ایران کل جمعیت 15 ساله و بیشتر برابر با 63 میلیون و 866 هزار نفر بوده که از این میزان 26 میلیون و 207 هزار نفر سهم فعالان بازار کار بوده است.

بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی کشور، در ایران معادل با 41 درصد بوده که نسبت به فصول گذشته در کمترین سطح قرار داشته است. بررسی ها نشان می دهد در فصول اخیر نرخ مشارکت اقتصادی در مرز 41 درصد باقی مانده است؛ برخی از فصول 0.1واحد درصد بالاتر و در برخی فصول 0.1 واحد درصد پایین تر. با این حال روند آماری می تواند امید رشد مشارکت اقتصادی به همراه کاهش نرخ بیکاری را در بر داشته باشد./ تجارت نیوز

وبگردی

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار