حقوق بازنشستگان چقدر افزایش پیدا کرد؟

مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اظهار کرد: بر همین اساس مبلغ مستمری دی ماه مستمری‌بگیران صندوق پس از اعمال افزایش 40درصدی به‌همراه معوقات مربوطه از ابتدای سال 1401، به حساب تمام مستمری‌بگیران واریز شد. برای نخستین بار در روز گذشته بالغ بر 4 هزار و سیصد و هفتاد میلیارد ریال به حساب 151.482 نفر از مستمری‌بگیران صندوق واریز شد. بر این اساس میزان حقوق حداقل‌بگیران صندوق بیش از 190 درصد و در سایر گروه‌ها به‌صورت میانگین بالغ بر 40 درصد افزایش داده شده است.

حقوق بازنشستگان چقدر افزایش پیدا کرد؟
کد خبر: 41082

به گزارش زنهار، مصطفی شریعتی، مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اظهار کرد: بر همین اساس مبلغ مستمری دی ماه مستمری‌بگیران صندوق پس از اعمال افزایش 40درصدی به‌همراه معوقات مربوطه از ابتدای سال 1401، به حساب تمام مستمری‌بگیران واریز شد. برای نخستین بار در روز گذشته بالغ بر 4 هزار و سیصد و هفتاد میلیارد ریال به حساب 151.482 نفر از مستمری‌بگیران صندوق واریز شد. بر این اساس میزان حقوق حداقل‌بگیران صندوق بیش از 190 درصد و در سایر گروه‌ها به‌صورت میانگین بالغ بر 40 درصد افزایش داده شده است.

براساس این گزارش، در زمان حاضر مجموعاً تعداد 163.156 نفر از مزایای تعهدات بلندمدت صندوق به‌صورت ماهیانه استفاده می‌کنند که از این تعداد 82.997 نفر از مزایای مستمری بازماندگان (فوت)، تعداد 45.743 نفر از مزایای مستمری بازنشستگی پیش از موعد، تعداد 25.258 نفر از مزایای مستمری بازنشستگی سالمندی و تعداد 9.158 نفر از مزایای مستمری ازکارافتادگی کلی بهره می‌شوند./ تسنیم

وبگردی

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار