ماجرای تعرض وحشیانه این مرد به به 30 زن، پسر و دختر چیست؟

حکم مفسد فی‌الارض بودن مرد شروری که پس از ورود به خانه‌های ۲۰ زن و کودک آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده بود.

ماجرای تعرض وحشیانه این مرد به به 30 زن، پسر و دختر چیست؟
کد خبر: 57673

به گزارش زنهار، حکم مفسد فی الارض بودن مرد شروری که پس از ورود به خانه های 20 زن و کودک آنها را مورد تجاوز قرار داده بود، از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد و وی در فهرست اجرای حکم قرار گرفت.

اوایل دی سال 97 رسیدگی به این پرونده آغاز شد. ماجرا از این قرار بود که مرد ناشناسی زنگ خانه ها را به صدا درمی آورد و با شنیدن صدای کودکان یا زنان تنها پشت آیفون خودش را از دوستان پدر خانواده معرفی می کرد.

سپس به بهانه اینکه می خواهد بدهی اش را بپردازد از آنها می خواست در خانه را باز کنند اما به محض ورود به خانه اگر زنان یا کودکان تنها بودند آنها را مورد تجاوز قرار می داد.

متهم 32 ساله در تحقیقات به تجاوز 20 کودک دختر و پسر و زنان تنها اعتراف کرد. بازپرس دشتبان از شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران به خاطر تعدد جرایم متهم، کیفرخواست امیر را به اتهام مفسد فی الارض صادر کرد.

متهم جوان در دادگاه انقلاب پای میز محاکمه رفت و با صدور حکم مفسد فی الارض از سوی قضات دادگاه انقلاب، پرونده برای تأیید به دیوان عالی کشور ارجاع شد. قضات دیوانعالی نیز حکم را تأیید و پرونده برای اجرا به دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد. با تأیید این حکم، بزودی امیر به اتهام افساد فی الارض پای چوبه دار خواهد رفت تا پرونده این مرد شرور برای همیشه بسته شود.

وبگردی

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار