دلیل تفاوت مبلغ احکام آموزشیار معلم در رتبه بندی معلمان چیست؟

احکام جدید برای همه فرهنگیان مشمول رتبه بندی معلمان صادر شده و به صورت موقت بوده و مزایای رتبه آموزشیار معلم برای همه اعمال شده و معوقات مطابق آن ( پس از کسر علی الحساب قبلی پرداخت شده )واریز خواهد شد .

دلیل تفاوت مبلغ احکام آموزشیار معلم در رتبه بندی معلمان چیست؟
کد خبر: 35780

به گزارش زنهار، حکم رتبه آموزشیار معلم ۴۵ درصد سه بند حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل است. تمام احکام قبلی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تاکنون، مطابق این احکام مجددا صادر و معوقات پرداخت می شود

 

پس از ارزیابی مستندات رتبه بندی، رتبه نهایی مشخص و احکام مطابق آن صادر خواهد شد ( اینکه مجددا معوقات قبلی مطابق احکام جدید و نهایی اصلاح شود ،اعلام نظری نشده است، اما با توجه به اینکه رتبه بندی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اعمال می شود ، قطعا باید به این گونه عمل شود )

احکام ترمیم حقوق و افزایش حق اولاد و عائله مندی هم متعاقبا صادر و حقوق آبان مطابق احکام جدید واریز می شود.

رتبه آموزشیار معلم، چهل و پنج درصد مجموع حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل است که برای هر شخصی با توجه به حکم آن شخص متفاوت با سایرین خواهد بود.

( به عبارتی جمع مبلغ سه آیتم حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل حکم خود را ضربدر چهل و پنج و تقسیم بر صد کنید تا مبلغ رتبه آموزشیار معلم برای شما مشخص شود،

پرداخت معوقات شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ طبق حکم آن زمان و معوقه سال ۱۴۰۱ طبق حکم ۱۴۰۱ خواهد بود ).

وبگردی

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار