عکسl قلعه‌های متروکه‌ای که چشم‌ها را خیره می‌کنند!

یک هنرمند فرانسوی به‌دنبال مکان‌های متروکه به سراسر جهان سفر می‌کند تا مجموعه‌ای منحصربه‌فرد خلق کند.

عکسl قلعه‌های متروکه‌ای که چشم‌ها را خیره می‌کنند!
کد خبر: 31484

 

عکسl قلعه‌های متروکه‌ای که چشم‌ها را خیره می‌کنند!

عکسl قلعه‌های متروکه‌ای که چشم‌ها را خیره می‌کنند!

عکسl قلعه‌های متروکه‌ای که چشم‌ها را خیره می‌کنند!

عکسl قلعه‌های متروکه‌ای که چشم‌ها را خیره می‌کنند!

عکسl قلعه‌های متروکه‌ای که چشم‌ها را خیره می‌کنند!

عکسl قلعه‌های متروکه‌ای که چشم‌ها را خیره می‌کنند!

عکسl قلعه‌های متروکه‌ای که چشم‌ها را خیره می‌کنند!

عکسl قلعه‌های متروکه‌ای که چشم‌ها را خیره می‌کنند!

عکسl قلعه‌های متروکه‌ای که چشم‌ها را خیره می‌کنند!

عکسl قلعه‌های متروکه‌ای که چشم‌ها را خیره می‌کنند!

 

 

وبگردی

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار